آموزش غیر فعال کردن IDM برای مشاهده کاتالوگ های آنلاین

از آنجایی که تنها امکان مشاهده آنلاین کاتالوگ ها از طریق مرورگر وجود…